skip to Main Content

Takk til Christine Meyer for svært godt samarbeid

Etter to og et halvt år som assosiert partner i Menon, gikk Christine Meyer ut av rollen i juni. Christine har spilt en viktig rolle i Menons satsing på strategi- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor. Hun har bidratt som kvalitetssikrer og ekspertressurs blant annet på organisasjonsevalueringer av Skatteetaten, Forskningsrådet, Nasjonalmuseet, og Arbeidstilsynet og på utvikling av ny strategi for Skatteetaten.

Christine har en unik evne til å identifisere hvordan funn og modeller fra forskning innen strategi og ledelse kan omsettes til praksis.  Hennes viktigste bidrag har vært bringe forskningsfronten innen strategi og ledelse inn i Menons prosjekter, formidlet på en lettfattelig og relevant måte. Samtidig har vi også dratt stor nytte av den erfaring Christine har hatt som toppleder både i Konkurransetilsynet og SSB.

Vi har satt stor pris på samarbeidet med Christine, og ønsker henne masse lykke til fremover!

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo