skip to Main Content

Strategier for grønn maritim eksport

Menon har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, utarbeidet en rapport om hva som skal til for å skape økt maritim eksport basert på grønne løsninger.

Maritim industri hadde en samlet omsetning i 2019 på drøyt 100 milliarder kroner, hvorav 56 milliarder var eksportinntekter. Næringen har gjentatte ganger vist en sterk evne til å omstille mot nye markeder i utfordrende situasjoner. Hvis Norge lykkes med å lede an i den grønne omstillingen av maritim næring, har norske aktører potensial til å styrke internasjonale markedsandeler.

Vi har anslått at årlige eksportinntekter fra maritim industri (verft og utstyr) kan dobles fra 2019 til 2030, slik at deres samlede inntekter øker fra 100 milliarder kroner i 2019 til 200 milliarder kroner i 2030. For å lykkes med en slik målsetting må det satses systematisk på a) forskningsbasert innovasjon, b) økt produksjonseffektivitet,  c) utvikling av hjemmemarkeder og d) målrettet eksportarbeid. Vi har identifisert 23 konkrete virkemidler og tiltak innenfor disse fire områdene.

Rapporten vil presenteres i forkant av en politisk debatt i regi av Grønt Skipsfartsprogram 18. februar.

Mer informasjon om debatten finner du her.

Nyhetssak relatert til debatten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo