skip to Main Content

Samfunnsøkonomi

Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for Norges største virksomheter.

Menon er et av Norges ledende samfunnsøkonomiske analysemiljøer. Vi bistår med alt fra forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger til omfattende analyser av investeringer i milliard klassen. Hovedformålet med analysene er å klarlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer for å legge til rette for informerte beslutninger, for eksempel om digitalisering eller grønn omstilling. For å sikre at ønskede nyttevirkninger faktisk blir oppfylt, bistår vi også våre kunder med utvikling og oppfølging av gevinstrealiseringsplaner.

Våre ansatte har høy samfunnsøkonomisk kompetanse og arbeider i tillegg med metodeutvikling og forskingsprosjekter. Vi har utviklet en rekke avanserte modeller og verktøy, skrevet flere sektorveiledere og vi har markedsledende kompetanse på verdsetting av natur og miljøgoder. Dette gjør oss i stand til å analysere komplekse problemstillinger med høy kvalitet, også på nye områder. Alle analyser er forankret i eksisterende veiledningsmateriale, økonomisk teori og empiriske analyser.

Vi har rammeavtale med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter der vår konstellasjon ble vurdert som beste leverandør. Vi har også rammeavtaler med en rekke andre aktører.

Kontaktpersoner

Magnus Utne Gulbrandsen

Partner magnus@menon.no (+47) 98602780
read more

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843
read more

Sjekk også disse

Virksomhetsutvikling

Vi hjelper offentlige virksomheter med å realisere sitt samfunnsoppdrag i en verden i rask endring.

Næringsøkonomi

Vi analyserer dynamikkene og strukturene i norsk næringsliv

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo