skip to Main Content

Næringsøkonomi

Vi analyserer dynamikkene og strukturene i norsk næringsliv.

Menon er Norges ledende næringsøkonomiske analysemiljø – i grenseflatene mellom marked og politikk. Vi følger Norges ledende næringer tett, og hjelper våre kunder med å analysere hvilke utfordringer og muligheter norske aktører står overfor. Våre analyser skaper kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger og dialog, både hos bedrifter, næringsorganisasjoner og offentlige myndigheter.

Norsk næringsliv påvirkes av en rekke globale og nasjonale trender. Den største omstillingen norsk næringsliv står overfor er knyttet til kutt i klima- og miljøutslipp. Menon er opptatt av at dekarbonisering ikke kun er en nødvendighet for å omstille økonomien i en bærekraftig retning, det representerer også en stor mulighet for å styrke norsk konkurransekraft. Grønn omstilling er et godt eksempel på hvordan endringer er utfordrende og krevende for bedriftene, men at det samtidig gir grobunn for innovasjon og nye muligheter.

Kontaktpersoner

Erik W. Jakobsen

Partner og styreleder erik@menon.no (+47) 97170466
read more

Sjekk også disse

Virksomhetsutvikling

Vi hjelper offentlige virksomheter med å realisere sitt samfunnsoppdrag i en verden i rask endring.

Samfunnsøkonomi

Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for Norges største virksomheter

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo