skip to Main Content

Sett pris på klimaet – økt aksept for avgifter som virker

Menon har utredet mulighetene for å øke aksepten for høyere klimaavgifter, ved at avgiftsinntektene øremerkes til bestemte formål. I en representativ spørreundersøkelse av Norges befolkning har vi funnet at aksepten for klimaavgifter øker dersom inntektene øremerkes til bestemte formål, framfor å gå til å finansiere generelle offentlige utgifter. Særlig positive er de om inntektene går til klimavennlige teknologier og til næringer i distriktene. Folk er mindre positive til at inntektene brukes til generelle overføringer, engangsbeløp eller reduserte inntektsskatter.

Vi drøfter utslipps- og fordelingsvirkninger av økte klimaavgifter, og påpeker at de største potensialene for utslippskutt er i sektorene med lavest eller ingen avgifter i dag. Disse er unntatt nettopp av fordelingshensyn, og det vil være en særlig utfordring å forme avgiftene slik at en både sikrer vesentlige utslippsreduksjoner og balanserte fordelingsvirkninger.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo