skip to Main Content

Samfunnsverdien av aktiv rehabilitering

Over 90 000 personer lever med ervervede ryggmargs- eller hjerneskader i Norge. Selv om det ofte er snakk om alvorlige skader som varer livet ut, er det likevel gode muligheter for å redusere helsetapet for den enkelte og kostnadene for samfunnet, som totalt beløper seg til 31 milliarder kroner årlig.

I en ny rapport har Menon, på oppdrag fra Sunnaasstiftelsen, vurdert såkalt Aktiv rehabilitering. Dette er et tiltak som, gjennom en betydelig oppskalering fra dagens tilbud, kan bidra til betydelig forbedring av den enkeltes situasjon og i sum en stor samfunnsgevinst på flere hundre millioner kroner.

Rapporten kan du laste ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo