skip to Main Content

Samfunnskostnader knyttet til underernæring

Menon Economics har utarbeidet en rapport om sykdomsrelatert underernæring på oppdrag fra Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kliniske ernæringsfysiologers forening og FoodCapture. I denne rapporten estimeres det at om lag 114 000 personer i Norge har sykdomsrelatert underernæring. Dette har en samlet samfunnskostnad på over 31 milliarder kroner i 2022. Det er stor variasjon i helse-Norge knyttet til å identifisere og følge opp personer med risiko for sykdomsrelatert underernæring. Flere tidligere rapporter har dokumentert gevinster i milliardklassen knyttet til forebygging av underernæring. De store samfunnskostnadene og den varierende oppfølgingen av problemet som denne rapporten dokumenterer, indikerer et stort samfunnsøkonomisk potensial knyttet til forebygging av sykdomsrelatert underernæring.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo