skip to Main Content

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Er data «den nye oljen» for Norge? På oppdrag fra NHO har Menon, i forbindelse med NHOs «Veikartprosess», https://www.nho.no/arrangementer/er-verdiskaping-med-data-noe-norge-kan-leve-av/,  utarbeidet rapporten «Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?». Rapporten viser vi at data som ressurs ikke kan sammenlignes direkte med olje, eller fornybare naturressurser. Men verdiene vi vil kunne hente ut av data er utvilsomt på nivå med oljen. Den norske dataøkonomien representerer allerede i dag en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Ellen Hveem, Alexander Wasskog Aamo, Marian Scheffer, Erik W. Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo