skip to Main Content

Økonomiske konsekvenser av redusert kjøttforbruk

Økonomiske konsekvenser av redusert kjøttforbruk

På oppdrag fra MatPrat har Menon vurdert økonomiske konsekvenser for bonde og kjøttbransje ved ulike scenarier der nordmenns kjøttforbruk reduseres.

Flere trender knyttet til økt vekt på bærekraft, klima og helse trekker i retning av redusert kjøttforbruk i Norge. Holdningsundersøkelser viser også at forbrukerne ønsker å redusere kjøttforbruket, og spesielt rødt kjøtt. I denne rapporten beregnes økonomiske konsekvenser for bønder og kjøttbransje av redusert kjøttforbruk generelt, og for vridninger fra rødt til hvitt kjøtt.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Siri Voll Dombu, Annegrete Bruvoll

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo