skip to Main Content

Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

I dette prosjektet har vi på oppdrag for Klima- og miljødepartementet (KLD) gått systematisk gjennom norske støtteordninger som kan ha ikke-ubetydelige negative konsekvenser for naturmangfold. Dette inkluderer både tilskuddsordninger, subsidier og skatteutgifter. I prosjektet har vi fokusert på ordninger som har direkte virkninger på biologisk mangfold i Norge. Vi finner at både innenfor Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet er det støtteordninger som kan ha negativ påvirkning på biologisk mangfold. Vi finner likevel at det er færre støtteordninger med direkte negative konsekvenser nå enn ved en gjennomgang i 2008, og at det i større grad stilles krav til ivaretagelse av biologisk mangfold ved tildeling. Vi finner også at det kan være de mange ordningene med mer indirekte effekter som kan ha størst negativ betydning for biologisk mangfold i Norge over tid. Prosjektet er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rapporten finnes også på  Klima- og miljødepartementets hjemmeside.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg, Maria Rød, Vegard Bakkestuen, Graciela Rusch, Jørgen Rosvold, Jenni Nordén

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo