skip to Main Content

Kunnskapsoppsummering om pårørende i Norge

Kunnskapsoppsummering om pårørende i Norge

Menon Economics har gjennomført en systematisk kartleggingsoversikt om pårørende i Norge på oppdrag fra Pårørendealliansen. Vi finner at det er relativt lite forskning om pårørende i Norge på et samfunnsnivå. Det forskes også lite på kjønn, språk, kultur og utdanningsnivå blant pårørende.

Språk: Norwegian
År: 2023
Forfatter: Simen Pedersen, Caroline Nguyen Halvorsen, Caroline Vinter, Iselin Kjelsaas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo