skip to Main Content

Kartlegging av drosjenæringen

Kartlegging av drosjenæringen

Menon Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet kartlagt forholdene i drosjenæringen. Kartleggingen er blitt brukt som grunnlag for arbeidet i det offentlige utvalget som er oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå drosjereguleringen.

Språk: Norwegian
År: 2023
Forfatter: Kristoffer Midttømme, Erika Karttinen, Petter Krogh Nilsen, Katrine Holm Reiso, Henrik M. Foseid

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo