En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi

En Internasjonal Sammenligning Av Finansiell Teknologi

Menon har på oppdrag fra Sparebank Vest utarbeidet en analyse om status og potensial for finansiell teknologi i Norge. I rapporten finner vi at:

  • Potensialet for verdiskaping og eksport knyttet til utvikling av ny finansiell teknologi (FinTech) er enormt
  • Den norske finanssektoren har lang erfaring som kjøper og utvikler av digitale løsninger
  • Norske myndigheter er i ferd med å utvikle en regulatorisk lekegrind (regulatory sandbox) for å stimulere til mer FinTech
  • Norge er spesielt godt rustet til å utvikle sterke FinTech-miljøer som kan utnytte dette potensialet og vi har et finansielt system blant de beste i verden. Vi er også blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden
  • Bergen har et godt utgangspunkt for å danne en egen FinTech-klynge, og er allerede i gang med arbeidet. Der er det sterke lokale aktører innen finans, teknologi og forskning
Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Torbjørn Bull Jenssen, Kaja Høiseth-Gilje, Sveinung Fjose

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo