skip to Main Content

En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi

En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi

Menon har på oppdrag fra Sparebank Vest utarbeidet en analyse om status og potensial for finansiell teknologi i Norge. I rapporten finner vi at:

  • Potensialet for verdiskaping og eksport knyttet til utvikling av ny finansiell teknologi (FinTech) er enormt
  • Den norske finanssektoren har lang erfaring som kjøper og utvikler av digitale løsninger
  • Norske myndigheter er i ferd med å utvikle en regulatorisk lekegrind (regulatory sandbox) for å stimulere til mer FinTech
  • Norge er spesielt godt rustet til å utvikle sterke FinTech-miljøer som kan utnytte dette potensialet og vi har et finansielt system blant de beste i verden. Vi er også blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden
  • Bergen har et godt utgangspunkt for å danne en egen FinTech-klynge, og er allerede i gang med arbeidet. Der er det sterke lokale aktører innen finans, teknologi og forskning
Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Torbjørn Bull Jenssen, Kaja Høiseth-Gilje, Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo