skip to Main Content

Innseilingen til Leirpollen i Tana

Innseilingen til Leirpollen i Tana

For å redusere risiko for grunnstøtinger i farleden og påfølgende negative miljøeffekter på sårbar natur,
planlegger Kystverket å utbedre farleden fra Tanafjorden inn til Leirpollen.

I denne rapporten utføres en samfunnsøkonomisk analyse av det foreslåtte utbedringstiltaket.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Ragnhild Sjoner Syrstad, Tori Haukland Løge

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo