skip to Main Content

Positiv utvikling i TTOene de siste årene

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har fått utarbeidet en porteføljeanalyse om aktiviteten i åtte norske TTO-er siden 2005, og verdiskapingen dette har gitt samfunnet.
Det har vært en veldig positiv utvikling de siste par årene, med økt idétilfang, flere prosjekter, og en kraftig økning av lisenser og bedriftsetableringer. Spesielt innenfor områdene medisin, helse og livsvitenskap, som står for en betydelig andel av dette. I løpet av perioden 2005-2014 ble det rapportert inn 6000 idéer. Av dem ble halvparten til prosjekter, mens 500 førte til faktiske lisenser av ny teknologi. 300 førte til etablering av nye bedrifter, og av disse er det 100 som har gitt positiv avhending. Det er også et potensial for oppskalering i fremtiden.

Analysen kan lastes ned her.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Lisbeth Iversen Flateland.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo