skip to Main Content

Organisering av klimaanalysearbeidet i Norge

På oppdrag for Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima) har Menon Economics og CICERO kartlagt arbeidet med klimaanalyser i norsk statsforvaltning. Vi peker videre på forbedringsområder og viser til noen overordnede vurderinger for hvordan mulig forbedre klimaanalysearbeidet.

Arbeidet med å redusere klimagassutslipp går på tvers av alle samfunnsområder og omfatter en lang rekke sektorer og aktiviteter, i og utenfor statsforvaltningen. For å redusere utslipp effektivt og rettferdig er det nødvendig med solide kunnskapsgrunnlag, både innenfor enkeltområder og overordnet og sammenlignbart på tvers av områdene. Denne rapporten gir en oversikt over utarbeidelsen og bruken av dette kunnskapsgrunnlaget og peker på utfordringer knyttet til det. I våre egne vurderinger legger vi vekt på at organiseringen av klimaanalysearbeidet bør fokusere på å gi informasjon som er relevant for å redusere klimagassutslippene. Vi foreslår at det legges større vekt på å håndtere utfordringene med et fragmentert klimaanalysearbeid, og at kompetanse og kunnskap utenfor forvaltningen i større grad inkluderes i statlig klimaanalysearbeid. Til slutt anbefaler vi å vurdere tydeliggjøring av overordnet ansvarsfordeling.

Her kan du laste ned rapporten.

Rapporten er delgrunnlag til TBU klima sin fjerde årsrapport. Mer informasjon om dette finnes her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo