skip to Main Content

Økonomiske effekter av norsk virksomhet på jobbskaping i USA

På vegne av den norske ambassaden i Washington har Menon Economics analysert økonomiske effekter av norsk virksomhet på jobbskaping i USA. Målet med rapporten var å kvantifisere disse effektene i form av antall amerikanske jobber knyttet til norske multinasjonale selskaper, norsk import av amerikanske varer og tjenester, samt investeringer fra selskaper tilknyttet USA.

Basert på omfattende datainnsamling, finner vi at norske multinasjonale selskaper i USA bidrar til å skape 20 200 amerikanske jobber. Disse selskapene inkluderer både store selskaper, og mange små og mellomstore norske selskaper som opererer innen ulike bransjer. I tillegg anslår vi at eksporten av amerikanske varer og tjenester til Norge støtter oppunder 12 100 amerikanske jobber. Videre anslår vi at norske multinasjonale selskaper og amerikanske selskaper som eksporterer til Norge indirekte støtter 44 200 amerikanske jobber gjennom sine kjøp av varer og tjenester. Til slutt finner vi at det er omtrent 218 000 jobber knyttet til norske porteføljeinvesteringer i amerikanske selskaper. I rapporten estimerer vi også antall jobber for hver amerikanske delstat.

Vi gjennomførte også dyptgående analyser av seks spesifikke bransjer som er av betydelig relevans for de økonomiske båndene mellom USA og Norge. Disse bransjene inkluderer:

  • Havvind
  • Innovative grønne teknologier
  • Maritim næring
  • Prosessindustrien
  • Forsvarsindustrien
  • Sjømat

Rapporten kan lastes ned her.
Kontaktpersoner i Menon er Jonas Erraia og Per Fredrik Johnsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo