skip to Main Content

Nytte og kostnader ved tiltak mot fremmede fiskearter

På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utredet tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsfisk i Norge. Prosjekter har vurdert tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter. MERE har stått for gjennomføring av nytte-kostnadsanalysen, inkludert beregning av tiltakskostnader og samfunnsnytten. Det anbefales at det blir gjennomført tiltaksplaner av ulikt omfang mot de fremmede fiskeartene i alle de tre områdene.

Her er link til rapporten hos NINA https://hdl.handle.net/11250/2716994

Miljødirektoratet omtaler rapporten her:  Fremmede fiskearter truer ferskvann

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo