Nyansettelser høsten 2017

Vi har gleden av å introdusere tre av våre nyansatte denne høsten.

Ole Magnus Stokke startet som analytiker i august 2017. Han er nyutdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra NHH.

Øyvind Nystad Handberg startet som seniorøkonom i midten av september. Øyvind er samfunnsøkonom med PhD fra Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Forskningen hans har fokusert på å benytte atferdsøkonomiske teorier og økonomiske eksperimenter for å evaluere miljøbevaringstiltak, men han har også bredere faglig kompetanse innen miljø-, utviklings- og naturressursøkonomi. Gjennom stipendiatperioden underviste Øyvind i flere mastergradsfag og hadde et opphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

I oktober kom også Sofie Waage Skjeflo inn som seniorøkonom i Menon. Sofie er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2015, med forskningsopphold ved UC Berkeley i 2011. Sofie har spesialisering i miljø- og utviklingsøkonomi fra doktorgraden, og hun har særlig fokusert på virkninger av klimaendringer på husholdninger i utviklingsland. Hun har betydelig metodekompetanse på både økonometriske analyser og modellering fra forskningen, og har også undervisningserfaring og erfaring fra deltakelse i store, internasjonale forskningsprosjekter.

Vi ønsker alle tre velkommen til Menon.