skip to Main Content

MERE bidrar til FN-rapport om grønn økonomi

Ståle Navrud og Henrik Lindhjem ved Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) har skrevet et kapittel i en nylig publisert FN-rapport.
Rapporten handler om hvordan natur- og humankapital bedre kan inkluderes i mål på nasjoners velstand og utvikling. Den går også inn på den fornyede diskusjonen om økende ulikhet innenfor og mellom land. Navrud og Lindhjem, med medforfattere fra SSB og Norsk institutt for naturforskning (NINA), går spesielt inn på utfordringer ved å inkludere verdien av naturkapitalen og dens økosystemtjenester i nasjonalregnskap. Hele rapporten er åpent tilgjengelig hos forlaget Routledge.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo