skip to Main Content

Menon og Marstrand vant eksklusiv rammeavtale med NND

Menon Economics har i partnerskap med Marstrand AS vunnet eksklusiv rammeavtale med Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). Avtalen har en verdi på opptil 105 millioner kroner og varighet på opptil syv år.

NDs oppdrag består enkelt forklart av to hovedoppgaver, 1) avvikle de norske atomanleggene og 2) håndtere det radioaktive avfallet med blant annet etablering av anlegg for behandling, lagring og deponering. I forkant av gjennomføringen jobber NND med planlegging og utvikling av løsninger som ivaretar alle sider ved samfunnsoppdraget.

Avtalen omhandler utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for konseptvalg, strategier og gjennomføringsplaner i henhold til statens prosjektmodell og utredningsinstruksen, herunder:

  • Små og store utredninger iht. utredningsinstruksen
  • Utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) iht. statens prosjektmodell
  • Gjennomføring av forprosjekt og utarbeidelse av sentralt styringsdokument (SSD) iht. statens prosjektmodell
  • Samfunnsøkonomiske analyser, ringvirkningsanalyser og lignende
  • Uavhengig kvalitetssikring av plan- og byggesaksprosesser og konsekvensutredninger utarbeidet av NND.

Med på laget har vi også en rekke spesialistselskaper innenfor utredning, analyse og håndtering av atomavfall: Mitta Engieneering Oy, A-Insinöörit Civil Oy (AINS), BGE Technology GmbH, Risktec Solutions Ltd, Circle Nuclear Consulting Ltd, HBE Rådgivning AS  og Civitas AS.

Vi takker NND for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Managing partner Heidi Ulstein eller Partner Kristoffer Midttømme.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo