skip to Main Content

Menon har gjennomført en analyse av vekst og samspill i Bergensregionen

Som en del av byregionprogrammet har Menon gjennomført en kunnskapsinnhenting og analyse av vekst, muligheter og samspill i Bergensregionen. Rapporten vurderer spesielt hvilke utfordringer regionen står ovenfor når det gjelder å sikre fremtidig vekst og velstandsutvikling. I Bergen har veksten vært høy de siste årene og utfordringen vil først og fremst være å håndtere veksten i årene som kommer.
Rapporten om Bergensregionen er en kunnskapsinnhenting om vekst og samspill i denne regionen. Rapporten er en del av et større nasjonalt prosjekt som ledes av Distriktssenteret på oppdrag fra Kunnskaps- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet. Denne rapporten tar utgangspunkt i den helhetlige samfunnsanalysen for de fire opprinnelige deltakerkommunene somvar del av fase 1 i byregionprogrammet: Lindås, Askøy, Fjell og Bergen. For å se helheten har vi kort oppdatert statistikken for å inkludere Os og Meland.

Rapporten om Bergensregionen kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Espelien.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo