Bergen Hovedbilde 2

Menon har gjennomført en analyse av vekst og samspill i Bergensregionen

Som en del av byregionprogrammet har Menon gjennomført en kunnskapsinnhenting og analyse av vekst, muligheter og samspill i Bergensregionen. Rapporten vurderer spesielt hvilke utfordringer regionen står ovenfor når det gjelder å sikre fremtidig vekst og velstandsutvikling. I Bergen har veksten vært høy de siste årene og utfordringen vil først og fremst være å håndtere veksten i årene som kommer.
Rapporten om Bergensregionen er en kunnskapsinnhenting om vekst og samspill i denne regionen. Rapporten er en del av et større nasjonalt prosjekt som ledes av Distriktssenteret på oppdrag fra Kunnskaps- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet. Denne rapporten tar utgangspunkt i den helhetlige samfunnsanalysen for de fire opprinnelige deltakerkommunene somvar del av fase 1 i byregionprogrammet: Lindås, Askøy, Fjell og Bergen. For å se helheten har vi kort oppdatert statistikken for å inkludere Os og Meland.

Rapporten om Bergensregionen kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Espelien.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo