skip to Main Content

Menon har analysert norsk-brasilianske handelsrelasjoner og eksportmuligheter

På vegne av det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro har Menon Economics gjennomført en studie om handelsrelasjoner og eksportmuligheter mellom Brasil og Norge. Rapporten gir en oversikt over handelen mellom Norge og Brasil, samt en gjennomgang av sektorer med høyt potensial for norske selskaper i Brasil.

Brasil er en av Norges viktigste handelspartnere utenfor Europa. Norske eksporter av varer og tjenester utgjorde 13,5 milliarder kroner, hvorav 9,1 milliarder kroner var eksport av varer. Eksport av varer består hovedsakelig av kjemikalier og industrivarer, i tillegg til sjømat. Eksport av tjenester er primært relatert til sjøtransport og offshore leverandørtjenester. I tillegg til direkte handelsforbindelser, har norske selskaper en betydelig tilstedeværelse i Brasil. Mer enn 21 100 brasilianere jobber i norske multinasjonale selskaper. Dette er det nest høyeste antallet i noe land etter Sverige.

For å identifisere brasilianske eksportmarkeder av med særlig potensial for norske selskaper, har vi utviklet et rammeverk som tar hensyn til Brasils markeds potensial og norske selskapers evne til å utnytte dette potensialet. Vi har identifisert fem næringer med høyt potensial for norske selskaper. De fem industriene er:

  • Offshore vind
  • Hydrogennæringen
  • Maritim næring
  • Offshore leverandørindustri
  • Sjømat

I tillegg fremhever vi flytende solkraft og batteriteknologi som industrier med mer umodne verdikjeder i en norsk-brasiliansk sammenheng.

Les rapporten her (på engelsk).

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo