skip to Main Content

Menon bidrar til beslutningsgrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029

Menon har bidratt med en rekke samfunnsøkonomiske analyser av farledstiltak og havneutbygginger som inngår i grunnlagsmaterialet for i Nasjonal transportplan 2018-2029, offentliggjort onsdag 5. april. Av tiltakene som Menon har analysert i samarbeid med DNV GL inngår havne- og farledsprosjektet i Longyearbyen og farledstiltaket i Borg havn i den første seksårsperioden. Farledstiltak for innseiling til Moss havn, Torsbergrenna ved Herøya industripark og Stavanger havn, inngår i den andre halvdelen av tidsperioden for transportplanen. Analysene er gjort på oppdrag for Kystverket over rammeavtalen for samfunnsøkonomiske analyser som Menon har sammen med DNV GL. Menon bidro også med samfunnsøkonomiske analyser av farledstiltak i innseilingen til Drammen og Stangenes. Analysene viste imidlertid at disse tiltakene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de er heller ikke inkludert i NTP 2018-2029.

Se lenker til de samfunnsøkonomiske analysene nedenfor. Stortingsmelding 33 Nasjonal transportplan som ble offentliggjort 5. april finner du her.

Utbedring av innseiling til Stangnesterminalen
Innseiling til Stavanger havn
Farledstiltak Torsbergrenna
Innseiling til Drammens havn
Innseiling til Borg havn
Longyearbyen KVU
Innseiling til Moss havn

For nærmere informasjon om analysene ta kontakt med partner Magnus Utne Gulbrandsen eller partner Gjermund Grimsby.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo