skip to Main Content

Ny havnestruktur i Longyearbyen

Ny havnestruktur i Longyearbyen

Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Oppdraget har vært å utrede forskjellige løsninger for havneinfrastrukturen i Longyearbyen og er gjennomført etter metode for konseptvalgutredninger (KVU). Utredningen har både vurdert de konseptene som er foreslått av Longyearbyen lokalstyre, og utredet andre aktuelle konsepter. Arbeidsprosessen og resultatene fra utredningen er dokumentert i følgende rapport strukturert etter kapittelinndelingen slik den er presisert i Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Menon Economics, DNV GL, Dr. Techn. Olav Olsen og SINTEF Nord har bistått Kystverket med gjennomføringen av utredningen.

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo