skip to Main Content

Kultursektorens økonomi i Norge 2018

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018.

Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og museum og kulturarv. Kultursektoren omsatte for 39 milliarder kroner og sysselsatte 36 000 personer i 2018 Størst omsetning finner vi innen bok- og musikkbransjen, mens verdiskapingen i disse to bransjene samt scenekunst var omtrent på samme nivå. Flest selskaper finner vi innen musikkbransjen.

Bransjen bestod av 8000 foretak, hvorav rundt 80 prosent var enkeltpersonforetak (ENK). Til sammenlikning var det kun rundt 400 aktører i bransjen museum og kulturarv, i all hovedsak AS. Kultursektoren sysselsatte rundt 36 000 personer i 2018, hvorav 36 prosent var i ENK, mens de resterende var sysselsatt i en bedrift. Lønnsomheten i musikk- og kunstbransjene var på fire prosent i 2018, mens den bare var på én prosent i bokbransjen.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo