skip to Main Content

Klima- og energiomstilling i Rogaland

Overgangen til lavutslippssamfunnet gir utfordringer og muligheter for næringsliv, kommuner og fylkeskommunen i Rogaland. På oppdrag for fylkeskommunen har Menon og CICERO gitt et oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til næringsstruktur, klimagassutslipp og omstillingsrisiko i Rogaland, og vurdert mulige utviklinger framover. Vi har gjennomført en omfattende scenario-analyse hvor vi vurderer hvordan spesifikke sektorer i Rogaland vil kunne påvirkes av ulike grader og former for omstillingsrisiko. Videre vurderer vi hvordan Rogalandssamfunnet kan søke å begrense negative konsekvenser og gripe muligheter i omstillingen. Rapporten er et grunnlag for fylkeskommunen i arbeidet med regionalplan for klimaomstilling, men er også ment å kunne være til nytte for øvrige deler av Rogalandssamfunnet.

Rapporten kan du laste ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo