skip to Main Content

Kartlegging av klimaråd

På oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima) har Menon Economics og CICERO kartlagt erfaringer med uavhengige, akademiske klimaråd i andre land, med dypdykk i Danmark, Storbritannia og Finland. Arbeidet har særlig vært fokusert på å innhente andre lands erfaringer med ekstern evaluering og kontroll av klimaanalyser, herunder metoder og modeller som benyttes. Oppdraget har både inkludert et litteratursøk og intervjuer med representanter for klimarådene og relevante departement.

Prosjektmedarbeidere: Annegrete Bruvoll, Erika Karttinen, Inger Nielsen Hole og Asbjørn Torvanger (CICERO)

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo