Kapitalbeskatning Og Investering I Norsk Naringsliv Forside

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

På oppdrag for Finansdepartementet har Menon analysert og sammenlignet investeringseffekten i norsk næringsliv av en reduksjon i selskapsskatten, utbytteskatten og formuesskatten.
Våre hovedanslag viser at en reduksjon i selskapsskatten har langt større effekt på investeringene i næringslivet i Fastlands-Norge samlet sett, enn tilsvarende endringer i utbytteskatten og formuesskatten:
En 1 prosents reduksjon i selskapsskatten (det gir en reduksjon i proveny på 730 millioner kroner), gir en økning i realinvesteringer i næringslivet på 0,48 prosent for hele næringslivet. Dette tilsvarer 1 334 millioner kroner.
Tilsvarende reduksjon i utbytteskatten gir en økning i investeringene på 0,06 prosent. Dette tilsvarer 156 millioner kroner, eller 12 prosent av effekten av redusert selskapsskatt.
Tilsvarende reduksjon i formueskatten gir også en økning i investeringene på 0,06 prosent, eller 12 prosent av effekten av redusert selskapsskatt.
Dersom vi holder eiendomssektoren utenfor i analysen, blir effekten av en reduksjon i formuesskatten betydelig større enn for en tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.

Rapporten kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leo A. Grünfeld eller Gjermund Grimsby.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo