2018 9 2

Insentiver for kommersialisering av forskning

Denne rapporten ser nærmere på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler i Norge motiveres for å kommersialisere sin forskning. Hensikten er å forstå insentivstrukturene for kommersialisering i Universitets- og høyskolesektoren (UoH) bedre, samt å foreslå hvordan disse kan endres for bedre å legge til rette for forskningsbasert verdiskaping med utspring fra universiteter og høyskoler. Rapporten inneholder 7 forslag til forbedring av dagens politikk på område. De hviler på en videreføring av dagens lovverk som definerer eierskap til intellektuelle rettigheter som er utviklet ved universitetene.

  • Forslag 1: Større andel av inntekter fra IPR kanaliseres til forskerne
  • Forslag 2: Større andel av inntekter fra IPR kanaliseres til institutt
  • Forslag 3: Etablere fleksibel avtale for bruk av IPR i spinout-selskaper
  • Forslag 4: Begrensninger mht. TTOenes eierandeler i spinout-selskaper
  • Forslag 5: Inkludere kommersialiseringsmål som BOA-indikator
  • Forslag 6: Innføre sentrale regler for kommersialiseringspermisjon
  • Forslag 7: Endre UoH-institusjonenes styring av og relasjon til TTOene

Last ned rapporten her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo