skip to Main Content

Insentiver for kommersialisering av forskning

Denne rapporten ser nærmere på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler i Norge motiveres for å kommersialisere sin forskning. Hensikten er å forstå insentivstrukturene for kommersialisering i Universitets- og høyskolesektoren (UoH) bedre, samt å foreslå hvordan disse kan endres for bedre å legge til rette for forskningsbasert verdiskaping med utspring fra universiteter og høyskoler. Rapporten inneholder 7 forslag til forbedring av dagens politikk på område. De hviler på en videreføring av dagens lovverk som definerer eierskap til intellektuelle rettigheter som er utviklet ved universitetene.

  • Forslag 1: Større andel av inntekter fra IPR kanaliseres til forskerne
  • Forslag 2: Større andel av inntekter fra IPR kanaliseres til institutt
  • Forslag 3: Etablere fleksibel avtale for bruk av IPR i spinout-selskaper
  • Forslag 4: Begrensninger mht. TTOenes eierandeler i spinout-selskaper
  • Forslag 5: Inkludere kommersialiseringsmål som BOA-indikator
  • Forslag 6: Innføre sentrale regler for kommersialiseringspermisjon
  • Forslag 7: Endre UoH-institusjonenes styring av og relasjon til TTOene

Last ned rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo