skip to Main Content

Innføring av digitale terapier – hva skal til?

På oppdrag fra Biogen Norge har Menon Economics analysert systemet for innføring og refusjon av digitale terapier i Norge. Vi finner at digitale terapier representerer en stor mulighet for å behandle mange lidelser på en kostnadseffektiv måte som gir verdi både til pasient og til samfunnet.

En uklar og fragmentert prosess for markedstilgang for digitale terapier i Norge begrenser likevel tilgjengeligheten til nye medisinske innovasjoner.

Evaluering og innføring av digitale terapier er fortsatt et relativt umodent område, både i Norge og i Europa. Blant foregangslandene er Tyskland og Belgia som har etablert egne sentraliserte systemer for evaluering og refusjon av digitale terapier. Dagens prosess for markedstilgang og refusjon av digitale terapier i Norge er uforutsigbar og fragmentert. Digitale terapier er i dag klassifisert som medisinsk utstyr der det i utgangspunktet finnes et etablert system fra idé til innføring og finansiering. Det er imidlertid en forskjell mellom system og praksis. For å sikre pasienters tilgang til effektive digitale terapier er det nødvendig å klargjøre hva slags teknologi som er relevant for metodevurdering, hvilken type metodevurdering som eventuelt er aktuell og skape mer forutsigbarhet innenfor systemet vi har i dag. Samtidig vil det være nyttig å vurdere alternative måter å gjennomføre evalueringer og tilgjengeliggjøring av digitale terapier.

For å få raskere tilgang til digitale terapier er det behov for klarhet i blant annet følgende spørsmål:

  • Hva slags medisinsk utstyr skal metodevurderes? Er digitale terapier relevant for metodevurdering?
  • Hvilken type metodevurdering er eventuelt relevant for digitale intervensjoner?
  • Hvem skal gjennomføre metodevurderingen og hvor lang tid skal det ta?

Rapporten er tilgjengelig her.

Arbeidet ble presentert på et frokostmøte 5. juni arrangert av LMI og Biogen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo