skip to Main Content

Industriens klimagassutslipp siden 1990

På vegne av Miljøstiftelsen ZERO har Menon utført en analyse av utviklingen av klimagassutslipp i norsk fastlandsindustri. Rapporten er laget i forbindelse med Zerokonferansen 2023.

I rapporten tar vi for oss hvordan norsk industri har redusert klimgassutslippene med 39% mellom 1990 og 2021. Vi ser på hvilke deler av industrien som har drevet utslippskuttene, hvilke klimagasser som er redusert og hvordan utslipp relativt til produksjon og verdiskaping har endret seg. Store deler av kuttene er blant annet forbundet med avtaler mellom industrien og norske myndigheter, samt økonomiske virkemidler som avgifter. Avslutningsvis peker vi på at ytterligere utslippsreduksjoner krever at ny teknologi utvikles og tas i bruk.

Rapporten fra Menon kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo