skip to Main Content

Industrianalyse grønne tak og fasader

På oppdrag for Bymiljøetaten har Menon Economics utarbeidet en industrianalyse for grønne tak og fasader. Analysen er en del av kommunens arbeid med å utvikle en strategi for grønne tak for å løse urbane utfordringer. Målet med oppdraget har vært å få bedre innsikt i markedet, fordeler og kostnader ved å velge grønne tak, samt hva som er viktige drivere og hindre for fremtidig vekst.

Analysen viser at det er få leverandører med dette som hovedaktivitet, samtidig finner vi et stort potensial blant leverandører med tilgrensende kunnskapsområde.
Sentrale aktører i bygge- og renoveringsprosjekter anses som viktigste drivere for fremtidig vekst. Arkitekter og rådgivningene ingeniører er særlig viktig i tidlig fase av prosjektet, mens byggeier og byggherre er viktig for at konseptet blir realisert. Myndigheter kan også spille en sentral rolle gjennom krav i reguleringsplaner. Nytteverdiene av grønne tak trekker også frem som viktige drivere.
Kostnader, markedets umodenhet og klimaforhold utgjør de største hindrene.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo