skip to Main Content

Hvem finansierer Norge?

Utenlandske banker trekker seg ut av distriktene.

Menon Economics har på oppdrag fra Sparebankforeningen gjennomført en grundig analyse av hvordan norske bedrifter finansieres, med et hovedfokus på gjeldssiden. Gjeldsfinansiering via obligasjonslån har sett en voldsom vekst de siste 10 årene. I bankmarkedet ser vi at norske og utenlandske banker har gjennomgått store forandringer i porteføljesammensetningen, hvor de utenlandske bankene tar en større del av kaken i storbyene, med spesielt fokus på næringseiendom, samtidig som de i stor grad trekker seg ut av distriktene.
En naturlig forklaring på denne utviklingen kan være at norske banker de siste årene har fått strengere regulering og høyere krav til egenkapital ved utlån til norske bedrifter sammenlignet med sine utenlandske konkurrenter. Implementeringen av Basel I-gulvet gir eksempelvis en konkurranseulempe for norske banker i lavrisikosegmenter. Skjevhet i regulering har blitt trukket frem som en av årsakene til at Nordea valgte å omdanne virksomheten fra datterselskap til utenlandsk filialbank i 2017.

Rapporten fra Menon kan du laste ned her.
Kontaktperson i Menon er Gjermund Grimsby

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo