skip to Main Content

Hvem eier bitcoin?

Nesten 200 000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta. Til sammenlikning var det rundt 350 000 personer som eide aksjer på Oslo Børs i 2016.
Menon Economics har fått gjennomført Norges første undersøkelse av hvem som eier og bruker kryptovaluta. Den viser at 5 prosent av de over 18 år eier bitcoin eller annen kryptovaluta. Menn er sterkt overrepresentert. Hele 9 prosent av mennene eier kryptovaluta, mens kun 2 prosent av kvinnene gjør det samme.
Geografisk skiller Vestlandet seg ut med en signifikant høyere andel kryptovalutaeiere enn de andre landsdelene. Undersøkelsen viser at så mange som 10 prosent av vestlendingene eier kryptovaluta. For resten av landet ligger andelen rundt 4 prosent.

Fordelt på alder er det en overvekt av unge personer som eier kryptovaluta. I gruppen 18 til 29 år oppgir 12 prosent at de eier kryptovaluta, mens det for gruppene 30-39, 40-49 og 50+ er henholdsvis 8, 3 og 2 prosent.
16 prosent av de som eier kryptovaluta oppgir å ha brukt dette til andre formål enn investering
(f.eks. betaling eller pengeoverføring). Dette utgjør drøyt 30 000 personer eller snaut 1 prosent av den norske befolkningen. Det er i hovedsak de yngste (18-29 år) som har brukt kryptovaluta til andre formål enn kun investering.

Kort om undersøkelsen:

Tallene presentert over er utarbeidet på bakgrunn av en representativ og landsdekkende spørreundersøkelse gjennomført av Nordstat og er beheftet med usikkerhet. For det første bygger de på egenrapportering og folk kan både overrapportere og underrapportere eierskap og bruk. For det andre er det statistisk usikkerhet knyttet til anslagene som følge av et det kun er et utvalg (1010 personer) som er spurt. Denne usikkerheten er større for delutvalg som kjønn, alder og geografi, enn for undersøkelsen samlet. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det er systematisk skjevhet i anslagene. Anslagene er dermed det beste estimatet man har.

Kontaktperson i Menon er Torbjørn Bull Jenssen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo