skip to Main Content

Finansiering av næringsrettet FOU

Menon har sammen med SØA kartlagt og analysert finansieringskildene bak næringsrettet FoU i Norge, med et særlig fokus rettet mot instituttsektorens rolle og utvikling de siste ti årene. Rapporten er skrevet på oppdrag for Sintef og hviler i all hovedsak på ny sammenstilling av offentlig statistikk, men den presenterer nye analyser av slik statistikk som gir ny innsikt og andre perspektiver på en svært viktig problemstilling i norsk forskningspolitikk. Ikke minst viser studie med all tydelighet at forsknings-Norge opplever en raskt voksende kløft mellom næringslivets og UoH-sektorens forskningsfokus. Det blir stadig mindre samspill mellom disse store forskningsutførende sektorene, stikk i strid med skiftende regjerningers målsettinger de siste 30 årene.

Rapporten kan du laste ned her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo