skip to Main Content

Evaluering av tilskudd til kommuner med ulverevir

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Formålet med posten er å medvirke til å dempe konflikter i kommuner med ulverevir. I perioden 2017-2019 er det gitt totalt ca. 60 millioner kroner over denne posten. På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) evaluert ordningen. Vi finner at tilskuddsmidlene har høy utløsende effekt og er brukt i tråd med formålet. Formålet er imidlertid bredt definert, og effektene av midlene kan være vanskelig å måle. Vi gir noen anbefalinger for hvordan man kan oppnå bedre måloppnåelse, bedre forvaltning og hvordan man kan måle effekten  fremover.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo