2020 145 2

Evaluering av tilskudd til kommuner med ulverevir

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Formålet med posten er å medvirke til å dempe konflikter i kommuner med ulverevir. I perioden 2017-2019 er det gitt totalt ca. 60 millioner kroner over denne posten. På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) evaluert ordningen. Vi finner at tilskuddsmidlene har høy utløsende effekt og er brukt i tråd med formålet. Formålet er imidlertid bredt definert, og effektene av midlene kan være vanskelig å måle. Vi gir noen anbefalinger for hvordan man kan oppnå bedre måloppnåelse, bedre forvaltning og hvordan man kan måle effekten  fremover.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo