skip to Main Content

Evaluering av omorganisering av vegsektoren ved introduksjonen av et nytt veiselskap

Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert om dagens organisering av veisektoren på statlig nivå samlet sett har bidratt til effektiv ressursutnyttelse, politisk styring og ivaretakelse av de overordnede målene i Nasjonal transportplan. Konkret har dette vært en vurdering av hvilke effekter etableringen av Nye Veier har hatt på veisektoren samlet sett, både gjennom det Nye Veier selv har gjort og gjennom endringene det har ført til hos Statens vegvesen og hos andre aktører i sektoren.

Rapporten inngår som en del av Samferdselsdepartementets utredningsarbeid på organiseringen av veisektoren, som omtalt i Hurdalsplattformen.

Du kan laste ned rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo