skip to Main Content

En ringvirkningsanalyse av Green Mountains nye datasenter på Hamar

På oppdrag for IKT-Norge har Menon Economics beregnet ringvirkningene av Green Mountains nye datasenter på Heggvin-tomta mellom Hamar og Elverum. Analysen beregner verdiskapings- og sysselsettingseffekter som følger av byggingen av datasenteret samt av den følgende driften av datasenteret og hvordan disse effektene fordeles regionalt og nasjonalt.

Rapporten gir innledningsvis en kort oversikt over datasenterindustri i Norge samt en beskrivelse av sysselsettingen og næringslivet i Hamar-regionen i dag, før resultatene fra ringvirkningsanalysen presenteres. Til slutt drøftes potensialet knyttet til bruk av spillvarme fra datasenteret.

Rapporten er skrevet på engelsk og kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo