skip to Main Content

Eksportmeldingen 2021

I Eksportmeldingen 2021 har Menon utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om norsk eksport. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Dette handler om hvor mye Norge eksporterer, hvem vi eksporter til og, ikke minst, hvorfor eksporten er så viktig for Norge. Eksportmeldingen har som mål å danne et saklig, objektivt og analytisk grunnlag for å bidra til en faktabasert norsk eksportdebatt. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan utviklingen har vært i norsk eksport siden år 2000, hva vi eksporterer, hvem vi eksporterer til og hvilke norske regioner som eksporterer mest.

Som svar på sistnevnte inneholder Eksportmeldingen et faktaark per fylke med informasjon om eksporten i det gjeldende fylket. Rapporten har også et årlig spesialtema, som i denne utgaven er betydningen EØS-avtalen har for norsk eksport­rettet næringsliv og hvordan EUs Green Deal kan forventes å påvirke norsk eksport. Eksportmeldingen analyserer også potensialet for grønn eksport. Dette gjør vi ved å definere, kartlegge og analysere muligheter innen grønn eksport. Til sist gjennomgår vi Norges viktigste eksportsektorer, og presenterer prognoser for inneværende og kommende år.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo