skip to Main Content

Effektmåling av nasjonale turistveger

På oppdrag for seksjonen Nasjonale turistveger i Statens vegvesen har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskapingseffektene som skapes av turistvegstrekningene Geiranger – Trollstigen og Aurlandsfjellet.

Analysen finner at reiselivsrelatert næringsliv har vokst langt mer langs Nasjonal turistveg Geiranger – Trollstigen og Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet enn i sammenlignbare områder regionalt og nasjonalt. Veksten langs de Nasjonale turistvegene kommer trolig som følge av både økt underliggende vekst i opplevelsesturisme og arbeidet med installasjoner og markedsføring av turistvegen. Vi konkluderer med at de to Nasjonale turistvegene trolig har hatt en positiv effekt på lokal verdiskaping.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo