skip to Main Content

Betydelige produktivitetsgevinster av ferjefri E39

I en ny rapport beregner Menon potensielle produktivitets- og verdiskapingseffekter av den planlagte utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Ved bruk av nyskapende og robust metode finner vi nettogevinster på mellom 122 og 373 milliarder kroner for perioden 2013-2060. De største effektene kommer på Vestlandet, men resten av landet forventes også å få betydelige gevinster.
Utbyggingen av E39 vil føre til svært store reisetidsreduksjoner mellom flere hundre kombinasjoner av kommuner, både gjennom ferjeavløsningsprosjekter og generell bedring av vegstandard. Vi benytter vår regionale likevektsmodell NOREG til å beregne effekten av denne investeringen på økonomien. Vi estimerer produktivitetseffekten og den samlede effekten på BNP.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen, og er en oppfølging av produktivitetsstudien som vi gjennomførte i 2013/2014. Der analyserte vi produktivitetseffekter i næringslivet av investeringer i vegprosjekter som reduserer reisetider.

For spørsmål eller kommentarer til rapporten kontakt partner Heidi Ulstein eller seniorøkonom Jens Fredrik Skogstrøm.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo