Global Comp2

The Global Competitiveness Report 2017-2018

The Global Competitiveness Report 2017-2018 er lansert. Menon har hatt ansvaret for datainnhenting for Norge.
The Global Competitiveness Report (GCR) er en årlig rapport utgitt av World Economic Forum. Rapporten rangerer over 130 økonomier fra hele verden.
Menon er i år nytt partnerinstitutt til World Economic Forum’s Global Competitiveness og Benchmarking Nettverk. I utgaven som nå ble publisert, er Norge rangert som verdens 11. mest konkurransedyktige økonomi. Det er samme plassering som i de siste fem år. Norge’s score faller allikevel noe tilbake, slik vi nå kun er marginalt foran land som New Zealand, Canada og Taiwan. I forhold til våre skandinaviske naboland er Norge plassert foran Danmark (12.plass), men bak Finland (10) og Sverige (6). Sveits ble rangert på førsteplass, etterfulgt av Singapore og USA. Norge scorer spesielt høyt på vårt institusjonelle rammeverk (1), mens infrastruktur (34.plass) og til dels effektivitet i varemarkedet (22) trekker ned.

The Global Competitiveness Index integrerer både makroøkonomiske og mikro/forretningsmessige aspekter av konkurranseevne i en enkelt indeks.
Menon hadde i år ansvaret for å gjennomføre den norske delen av «Executive Opinion Survey». Undersøkelsen omfatter et representativt utvalg av næringslivsledere i Norge og dataen Menon samler var avgjørende for Norges plassering på årets ranking.
Resultatene blir brukt av internasjonale selskaper, politikere og andre beslutningstakere verden over når de vurdere konkurransekraften og styrker/svakheter ved et lands forretningsmiljø.

Spørsmål kan rettes til Seniorkonsulent Christian Svane Mellbye eller Partner Erik W Jakobsen.

Hele rapporten kan lastes ned her.