skip to Main Content

Øyvind Emanuel Fryjordet Vennerød

Senior Economist
Oyvind.vennerod@menon.no
+47 906 45 042

Øyvind har jobbet i Menon siden 2019, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og det internasjonale QTEM-nettverket for kvantitative analyser i økonomi og ledelse, tatt ved universiteter i London, Amsterdam og Brussel.

I Menon har Øyvind spesialisert seg på komplekse, datadrevne analyser. Han har ledet og gjennomført en rekke analyser som bruker alt fra språkmodeller og maskinlæring til egenutviklede modeller spesialutviklet for å gi svar på kundens behov. Han har ledet prosjekter for et bredt spenn kunder, som EU-kommisjonen, Kystverket, Innovasjon Norge, Regelrådet, investeringsselskap, Standard Norge, fylkeskommuner, og mye flere.

Gjennomgående er Øyvinds hovedfokus å sørge for at resultatene av disse komplekse analysene er lettfattelige. Han etterstreber alltid å lage gode visualiseringer som fremstiller informasjonen på en både presis og lett tilgjengelig måte. Et bilde kan si mer enn tusen ord, og en god visualisering kan si enda flere.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo