Erika Kartinnen

Senioranalytiker
erika.kartinnen@menon.no
+47 479 72 971

Erika Karttinen er utdannet samfunnsøkonom fra London School of Economics and Political Science, med fokus på spillteori og politisk økonomi. I sin masteroppgave analyserer Erika effekter av politisk moderasjon på valgresultat i et flerpartisystem.

Erika startet i Menon i mars 2020, og jobber blant annet på prosjekter innenfor konkurranse og reguleringsspørsmål samt helseøkonomi. Hun har tidligere erfaring fra konkurranseøkonomiske analyser, blant annet gjennom analyser av potensielle effekter av foretaksoppkjøp, eksistens av predasjonsprising og kompatibilitet av investeringer til forskriften om offentlig støtte. Utover erfaring fra helsesektoren har Erika også arbeidet med blant annet transportnæringen og telekommunikasjonsbransjen.

Erika kommer fra en stilling som økonom i Copenhagen Economics i Stockholm.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo