skip to Main Content

Øyvind Emanuel Fryjordet Vennerød

Senior Economist
Oyvind.vennerod@menon.no
+47 906 45 042

Øyvind er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i finans. I tillegg har han en QTEM-master med dobbel major i «Applied Economics and Public Policy» og «Finance and Risk Management». Studiene ble gjennomført i London, Amsterdam, Brussel og Oslo. I masteroppgaven analyserte Øyvind hvordan medlemskap på børsindekser påvirker aksjers prisadferd og volatilitet, ved å studere OBX indeksen i Norge.

Øyvind har vært ansatt i Menon siden August 2019.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo