skip to Main Content

Siri Vikøren

Senior Analyst
siri.vikoren@menon.no
+47 915 69 135

Siri Vikøren er nyutdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, der hun har tatt spesialiseringen økonomisk analyse med hovedvekt på samfunnsøkonomiske emner. I masteroppgaven utviklet hun en teoretisk modell som analyserte hvordan nettverkseffekter påvirker graden av strategisk differensiering for bedrifter som opererer i tosidige markeder. Siri har i tillegg en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og arbeidserfaring fra økonomi- og næringslivsjournalistikk. Hun er ansatt i Menon Economics fra august 2019.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo