skip to Main Content

Siri Vikøren

Senior Economist
siri.vikoren@menon.no
+47 915 69 135

Siri Vikøren er Senior Economist i Menon. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, der hun tok spesialiseringen økonomisk analyse med hovedvekt på samfunnsøkonomiske emner. I masteroppgaven utviklet hun en teoretisk modell som analyserte hvordan nettverkseffekter påvirker graden av strategisk differensiering for bedrifter som opererer i tosidige markeder. Graden har betegnelsen forskningsrettet løp (research distinction), et merke på en særlig metodetung fagkombinasjon med gode akademiske resultater.

I Menon jobber Siri med samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke områder, fra enkle nyttevurderinger til større, mer komplekse utredninger. Hun har blant annet gjennomført flere krevende kvalitetssikringer (både KS1 og KS2) innenfor Menons rammeavtale for Finansdepartementet, og hatt en sentral rolle i omfattende konseptvalgutredninger (KVU). Metodisk jobber Siri bredt, og hun har bred erfaring med intervjuer og spørreundersøkelser, dokumentsøk og litteraturstudier, så vel som kvantitativ databehandling.

Siri har også en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet. Hun har vært ansatt i Menon Economics fra august 2019.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo