Siri Vikøren

Analytiker
siri.vikoren@menon.no
+47 915 69 135

Siri Vikøren er nyutdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, der hun har tatt spesialiseringen økonomisk analyse med hovedvekt på samfunnsøkonomiske emner. I masteroppgaven utviklet hun en teoretisk modell som analyserte hvordan nettverkseffekter påvirker graden av strategisk differensiering for bedrifter som opererer i tosidige markeder. Siri har i tillegg en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og arbeidserfaring fra økonomi- og næringslivsjournalistikk. Hun er ansatt i Menon Economics fra august 2019.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo