skip to Main Content

Oddbjørn M. Grønvik

Senior economist
oddbjorn.gronvik@menon.no
(+47) 99261349

Oddbjørn er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Toulouse School of Economics med spesialisering i næringsøkonomi. Oddbjørn er ekspert på sjømatnæringen. Har har tidligere arbeidserfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor han arbeidet i Fiskeri- og havbruksavdelingen i fem år. Oddbjørn har dyptgående innsikt i reguleringene av norsk sjømatnæring, samt tilknyttede nærings- og distriktspolitiske problemstillinger. I departementet arbeidet Oddbjørn spesielt med videreutvikling av konsesjonssystemene for fiskeri- og havbruksnæringen og ressursrenteproblemstillinger innen fiskeri og havbruk. Oddbjørn hadde også en sentral rolle i utarbeidelsen av departementets forslag til reform av kvotesystemet i villfisknæringen (“Kvotemeldingen”), og har vært en nøkkelperson i utviklingen av departementets auksjoner av nye tillatelser til lakseoppdrett. Oddbjørn satt også i sekretariatet til det offentlige utvalget som utredet grunnrentebeskatning for havbruksnæringen (“Havbruksskatteutvalget”). Oddbjørn har vært ansatt i Menon siden februar 2021.

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo