skip to Main Content

Lotte Leming Rognsås

Senior Economist
lotte.leming.rognsaas@menon.no
+47 481 33 246

Lotte Leming Rognsås er Senior Economist i Menon. Lotte har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun jobbet med internasjonal handel og eksport av norsk sjømat. Lotte har god innsikt i handelsbetingelser og markedsadgangsutfordringer for sjømatnæringen, og har blant annet arbeidet med markeder som EU, Storbritannia og Kina. I departementet har hun deltatt i forhandlinger om frihandelsavtaler og utarbeidet analyser av utviklingen i sjømateksport. Hun har også tidligere arbeidserfaring fra Argentum, hvor hun arbeidet med kommunikasjon og analyser, og erfaring fra EØS-midlene.

Lotte er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning i samfunnsøkonomi.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo