skip to Main Content

Markus Lund Andersen

Analyst
markus.lund.andersen@menon.no
+47 414 08 841

Markus Lund Andersen har mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo (UiO), med bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra samme universitet. Markus skrev masteroppgaven sin for forskningsavdelingen til SSB som en del av forskningsprosjektet LandValUse. Oppgaven benyttet store mengder data for å empirisk estimere priseffekten av vindkraftverk på nærliggende boliger i Norge.

Markus har i tillegg erfaring med informasjonsinnhenting og analyse av boligmarkedet fra sin tidligere stilling som prosjektassistent hos Samfunnsøkonomisk Analyse. Markus startet i Menon Economics i august 2023.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo